Skyltsöndagskonsert 29 november

 

 

Dirigent Göran Fröberg

Solist Katarina Fallholm

Furuparkskolans barnkör

 

22 oktober 19.30 – 21.30 Kulturskolas orkestersal
12 november 19.30 – 21.30 Kulturskolas orkestersal
19 november 19.30 – 21.30 Kulturskolas orkestersal
26 november 19.00 – 21.30 Kulturskolas orkestersal
28 november 10.00 – 15.00 Kulturskolas orkestersal
29 november genrep 13.00 Kulturens Hus
konsert 16.00