Blankett


Du som är inhyrd till en produktion måste ge oss faktauppgifter för att vi ska kunna arvodera dig.

Klicka här, fyll i och skriv ut den blankett vi använder.

När du skrivit ut blanketten kan du trycka CTRL+F5 för att tömma datorn på personliga uppgifter.

Ta med ifylld blankett till konserten.