Personfakta för arvode:

Produktion


Konsertdatum

Repetitionsdatum

Resekostnad

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt personnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Adress

Postadress

Telefon

Bank

Kontonummer

Skatteavdrag

F-skattesedel

Skattejämkning

_________________________________________________________________________

Nedanstående fylls i av orkesterföreningen:

_________________________________________________________________________

Arvode:
_________________________________________________________________________

Resekostnad:
_________________________________________________________________________

Annan kostnad:
_________________________________________________________________________

Summa:
_________________________________________________________________________

Attest:
_________________________________________________________________________

Attestdatum:
_________________________________________________________________________