Om oss

Historik
Den 30 januari 1934 är Luleå Orkesterförenings viktigaste datum, det var då som föreningen föddes, d.v.s formellt och officiellt bildades samt anslöts till Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund – numera Sveriges Orkesterförbund. Redan 1928 och kanske tidigare fanns föregångare, men i organiserad och kontinuerlig form är det 1934 som gäller som begynnelseår för den nuvarande orkesterföreningen och dess symfoniorkester. Programinriktningen har hela tiden varit symfonisk musik, kryddad med gästande sång- och instrumentalsolister samt lokalt körsamarbete och alltid med instudering och framförande under ledning av professionella dirigenter.

Konsertlokal (er)
De första 10 åren framfördes orkesterns konserter i Luleå Domkyrka. Därefter var det under en lång följd av år Hermelinsskolans aula, Medborgarhusets i Gammelstad aula, Biograf Spegeln och så återigen Domkyrkan, som blev konsertlokaler till dess att Luleå Tekniska Universitets Aula kom till stånd. Orkestern fick äran att ”smyginviga” den med två konserter i slutet av januari 1999 då Beethovens pastoralsymfoni och Rachmanninovs 2: a pianokonsert framfördes under ledning av Petter Sundkvist och med Bengt-Åke Lundin som solist. Det var en sann fröjd att få byta ut Domkyrkans i sammanhanget ”omöjliga akustik” mot Aulans förnämliga.

Redan 1936 togs frågan om behovet av ett konserthus i Luleå upp av den dåvarande styrelsen. Sedan dess har frågan diskuterats i omgångar och med särskild intensitet de senast 20 åren. Det är därför med stor glädje vi kan notera att Luleås nya Kulturens Hus, som invigdes i december 2006, blivit vår nya ”hemmascen”.

Musiker
Orkesterns musiker rekryteras bland fritidsmusiker, musikskoleelever och musiklärare samt elever och lärare vid Framnäs Folkhögskolas musiklinje och Musikhögskolan. Under många år har ett viktigt och fruktbärande samarbete skett med Luleå Kulturskolas – tidigare Kommunala Musikskolan – lärare och elever. Kulturskolan utgör en angelägen rekryteringsbas för orkestern samtidigt som orkestern utgör en angelägen utbildningsresurs och meningsfullt delmål för såväl lärare som elever och därmed för det kulturella livet i Luleå. Det mångåriga samarbetet med musikundervisningen i Öjebyn och Piteå är också betydelsefullt liksom den rekrytering av musiker som sker via Luleå Tekniska Universitets elever.

Dirigenter (från år 1934)
1934(33) – 1940 Birger Oldermark
1940 – 1943 Arne Aulin
1943 – 1945 Einar Råberg och Allan Lindahl
1945 – 1950 Hans Bornum
1950 – 1956 Sven-Erik Damm
1956 – 1958 Allan Weiberg
1958 – 1970 Folke Larsson, Birger Weigert, Patrik Sundkvist,
Torsten Östergren, Sune Östman och Evert Richardsson
1970 – 1987 Vladimir Matej
1987 – 2004 Petter Sundkvist, Pål Bergström, B Tommy Andersson, Magnus Wassenius, Hans Ek

Ordföranden
Föreningens nuvarande ordförande sedan årsmötet 2018 är Lars-Olov Söderström pensionerad VD för Norrlandsfonden.
Hans föregångare som ordförande är:

2010 – 2018 Bengt Grahn
2004 – 2010 Peter G Georgsson
2002 – 2004 Gunnar Östlund
1999 – 2002 Tage Isaksson
1981 – 1999 Erik Sundström
1970 – 1981 Bengt Rådelius
1962 – 1969 Sven Thurberg
1953 – 1962 Bo Ollén
1951 – 1952 Folke Salwén
1948 – 1950 Georg Bolander
1938 – 1948 Fritz Swedberg
1936 – 1937 Yngvar Sjöström
1934 – 1935 J Winzell

Profilering
Inför spelåret 2012 bestämde vi oss för att använda namnet Luleå Symfoniorkester vid de konserter där vi har fullstor orkester.

Luleå i juli 2004 Erik Sundström och i maj 2018 Stig-Arne Nordström