Till dig som har F-skattsedel

Faktureringsadress:
Luleå Orkesterförening, c/o Stig-Arne Nordström, Stormvägen 159, 976 34 Luleå
E-posta faktura till luleaorkesterforening@gmail.com senast 14 dagar efter konsert.

Ditt arvode är 660 kr per repetitionsdag och 2640 kr per konsertdag inkl. repetition.
Maximal summa för en produktion är 5280 kr (4 repetitioner och en konsertdag).
I arvodet ingår sociala avgifter.
Resekostnader ersätts med 18,50 kr/mil. Ta med ev. parkeringsavgift.