Arvode

Produktion:  ___________________________________________________________________________

Konsertdatum: ________________________________________________________________________

Repetitionsdatum:  ____________________________________________________________________

Resekostnad: __________________________________________________________________________

Namn:  ________________________________________________________________________________

Personnummer:  ______________________________________________________________________

Din e-post:  ____________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________

Postadress: ___________________________________________________________________________

Telefon:  ______________________________________________________________________________

Bank: _________________________________________________________________________________

Kontonummer:  ______________________________________________________________________

Skatteavdrag: ________________________________________________________________________

Skattejämkning: _____________________________________________________________________

=======================================================================

Nedanstående fylls i av föreningen:

Arvode:  _________________ Resekostnad:  _________________  Summa:  __________________

Attest:  __________________________________________________   Datum: ____________________

========================================================================

Till dig som har F-skattsedel

Faktureringsadress:
Luleå Orkesterförening, c/o Stig-Arne Nordström, Stormvägen 159, 976 34 Luleå
E-posta faktura till luleaorkesterforening@gmail.com senast 14 dagar efter konsert.

Ditt arvode är 660 kr per repetitionsdag och 2640 kr per konsertdag (inkl repetition.
Maximal summa för en produktion är 5280 kr (4 repetitioner och en konsertdag).
I arvodet ingår sociala avgifter.
Resekostnader ersätt med 18,50 kr/mil. Ta med ev. parkeringsavgift.